توضیحات

برای مشاهده قسمتی از کتاب روی شکل زیر کلیک کنید(به زودی)

انگلیسی جامع انسانی کندو از مجموعه مرشد مبتکران

انگلیسی جامع انسانی کندو از مجموعه مرشد مبتکران

درباره این کتاب

1- درس‌نامه (واژگان، گرامر و چهار مهارت اصلی براساس رویکرد CLT)

2- پرسش‌های چهارگزینه‌ای (تالیفی و کنکور سراسری)

3- پاسخ‌نامه تشریحی همراه با نکته‌های کلیدی

4- مرور انگلیسی پایه (درسنامه، نکات وپرسش‌های چهارگزینه‌ای)

5- نکات گرامری ضروری کنکور (خارج از کتاب‌های درسی vision) برای تسلط بر بخش گرامر و cloze Test کنکور

6- برای داوطلبان رشته‌های برتر دانشگاه‌های مشهور