توضیحات

تعبیر فال قهوه و چای

از زمان‌های بسیار قدیم فال‌گویی و فال‌گیری به صورت‌های مختلف رایج بوده است.
یکی از صورت‌های فال‌گیری استخاره به قرآن مجید است.
که هنگام ازدواج، شراکت و یا در کارهای مهم انجام می‌دهند،
در هنگام شک و تردید در انجام کاری نزد افرادی معتمد می‌رفتند و از او می‌خواستند برایشان استخاره کنند
و این شخص با نیت دل و در زمان معین توسط قرآن مجید برای افراد استخاره انجام می‌کرد.
استخاره به قرآن ساعات، روز و آئین و رسم مخصوص به خود را دارد،
هر شخصی خودش نمی‌تواند این کار را انجام دهد و جواب بگیرد.
:  طالع بینی و تعبییر خواب
:  تعبیر فال قهوه و چای
:  فال گویی و فال گیری با قهوه و چای
   ساشا فنتون
   سیما عرفانی
:   آمل
:  رقعی
:  ۱۳۹۴
:  ۷
:  ۱۵
:  ۲۲
:  سخت
:  ۲۳۴