توضیحات

 هنر گفتگو

کتاب هنر گفتگو با هر کس در هرجا براین پایه که توانایی گفتگوی روان و

مناسب یکی از عوامل کلیدی موفقیت است بنا شده است و بدون اینکه به چرای گفتگو کردن توجه داشته باشد،

چگونگی آن را به شما می آموزد واعتماد به نفس و انگیزه ی لازم جهت حصول اطمینان کامل به توانایی را در گفتن سخن مناسب با هر کس ،

در هر زمان و در هرجا برای فراهم می آورد.

موثرترین خصیصه‌ی منحصر به فردی که موجب موفقیت در هر گفت‌وگویی می‌شود،
توانایی افراد در نشان دادن قدردانی از طرف مقابل و تعریف و تمجید از اوست.
این امر باعث می‌شود که فرد در نظر همه عزیز و دوست‌داشتنی باشد و همه‌ی این موارد به هنر گفت‌وگو با افراد در شرایط مختلف بستگی دارد.

کتاب حاضر شامل دو بخش و هفده فصل است.

بخش اول کتاب :اصول و مقررات پایه،جعبه ابزار شماست.

خطوط راهنما و راهبردهای ارائه شده در این کتاب ، نیازهای شما را برای اینکه گفتگو کننده ای موفق تر باشید،

دراختیارتان قرار می دهد پرسش خوب چگونه پرسشی است ،

چه وقت نباید لطیفه بگویید، چگونه می توانید از دست کسی که بی وقفه حرف می زند خلاص شوید،تیک های کلامی احتمالی شما که

خودتان به آن ها آگاهی ندارید کدام اند ، چگونه باید به پرسشی جسارت آمیز پاسخ دهید ، چگونه دو نفر را دقیق به یکدیگر معرفی می کنید.

بخش دوم کتاب ،در عمل به شما یاد می دهد چگونه در حوزه های ۹ گانه ی زندگی گفتگو کنید.

هریک از فصول این بخش شامل توصیه هایی است در مورد آنچه باید بگویید، آنچه نباید بگویید ،

نحوه عمل در موقعیت های ویژه و نحوه ی برخورد با وضعیت های مختلف .

در قسمت” اگر او بگوید … شما بگویید…” با ماهیت پس و پیش گفتگو با دیگران آشنا خواهید شد.

۹۷۸-۹۶۴-۴۱۲-۳۴۱-۲
موفقیت و مدیریت
هنر گفتگو
روزالی ماگیو
غلامحسین خانقایی
انتشارات نسل نواندیش
رقعی
سال ۱۳۹۵
چاپ هشتم