آموزش و تمرین علوم اول ابتدایی از مجموعه رشادت مبتکران

Home آموزش و تمرین علوم اول ابتدایی از مجموعه رشادت مبتکران

آموزش و تمرین علوم اول ابتدایی از مجموعه رشادت مبتکران

آموزش و تمرین علوم اول ابتدایی از مجموعه رشادت مبتکران

برای مشاهده بخش هایی از کتاب عکس زیر را کلیک کنید

 

کتاب آموزش و تمرین علوم اول ابتدایی کتابی است از مجموعه رشادت که بر اساس فصل‌های کتاب درسی و اهداف آموزشی مربوط به آن‌ها نوشته شده و با آخرین تغییرات کتاب درسی منطبق می‌باشد.

این کتاب با هدف تقویت علمی، دست‌ورزی تقویت حواس، خوب دیدن و خوب شنیدن به رشته تحریر در آمده است.

ویژگی دیگر این کتاب تلفیق با سایر دروس اول ابتدایی است که به طور غیرمستقیم، یادگیری دانش‌آموز را در دروس دیگر نیز تسهیل می‌کند.

330000