آموزش و تمرین فارسی اول ابتدایی از مجموعه رشادت مبتکران

Home آموزش و تمرین فارسی اول ابتدایی از مجموعه رشادت مبتکران

آموزش و تمرین فارسی اول ابتدایی از مجموعه رشادت مبتکران

آموزش و تمرین فارسی اول ابتدایی از مجموعه رشادت مبتکران

برای خواندن قسمتی از کتاب روی عکس کلیک کنید.

این کتاب از مجموعه کتاب‌های رشادت شامل آموزش نشانه‌ها با تمرین‌های خلاق و عملکردی در سطح پیشرفته است. در این کتاب دانش‌آموز با انواع کلمات در هر نشانه آشنا می‌شود و با تمرین و تکرار و خواندن و نوشتن کلمات و جملات مهارت پیدا می‌کند.

630000