توضیحات

 

بانک تست مبانی ،روش ها وفنون راهنمایی ومشاوره پوران پژوهش

 

توضیحات بانک تست مبانی ،روش ها وفنون راهنمایی ومشاوره

این مجموعه ای از تست های مقطع ارشد علوم تربیتی در گرایش مبانی ،روش ها وفنون راهنمایی ومشاوره می باشد که توسط لقمان ابراهیمی-فرزاد نادری تدوین و در سال  1391 منتشر شد.