با هم بیاموزیم ریاضی اول قلمچی

Home با هم بیاموزیم ریاضی اول قلمچی

با هم بیاموزیم ریاضی اول قلمچی

با هم بیاموزیم ریاضی اول قلمچی

برای مشاهده قسمتی از کتاب روی عکس زیر کلیک کنید

این مجموعه بر اساس کتاب درسی‌ پایه اول دبستان، ۲۵ بخش دارد. هر بخش به عنوانه یک »تم‌« دارای موضوع و زمینه مشخص است که بر اساس آن مفاهیم ریاضی‌ در زمینه و بستر زندگی‌ روزمره کودکان قرار می‌گیرد و یادگیری را جذاب تر می‌کند.

650000