با هم بیاموزیم فارسی اول قلمچی

Home با هم بیاموزیم فارسی اول قلمچی

با هم بیاموزیم فارسی اول قلمچی

با هم بیاموزیم فارسی اول قلمچی

برای مشاهده قسمتی از کتاب روی عکس زیر کلیک کنید

این کتاب بر اساس کتاب درسی‌ شامل ۳۲ درس است که در سه بخش نگاره ها، نشانه‌های یک و نشانه‌های دو تنظیم شده است. در بخش نگاره ها، هر نگاره با یک تصویر مفهومی که بیان گر مفاهیم آن درس است، آغاز گردید که والدین گرامی‌ باید با توجه به اهداف آن درس به بحث و گفت و گو با فرزندانشان در محیطی‌ شاد و صمیمی‌ بپردازند.

530000