توضیحات

بيماري هاي پستان

 

 

 

سرطان، نوعي اختلال در سرعت تكثير و تمايز سلولي است كه مي‌تواند در هر بافتي از بدن و در هر سني رخ دهد و با حمله به بافت‌هاي سالم بدن، موجب بيماري شديد و در نتيجه مرگ شود. سالانه در اثر ابتلا به انواع سرطان، افراد بسياري از بين مي‌روند.

سرطان پستان، شايع‌ترين سرطان در جنس مؤنث مي‌باشد. 11ـ7 درصد زنان در طول عمر خود و ساليانه يك‌ميليون نفر در دنيا به آن مبتلا مي‌شوند. از هر هشت زن، يك نفر به سرطان پستان مبتلا مي‌شود. به‌رغم پيشرفت‌هايي كه در روش‌هاي تشخيصي موارد متاستاتيك بدخيمي صورت گرفته است، هنوز محدوديت‌هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد.

با توجه به شيوع و اهميت سرطان پستان، درصدد برآمديم به ترجمه‌ي اين كتاب بپردازيم. مجموعه‌ي حاضر شامل 15 فصل است كه مباحث مختلف مربوط به پستان را در بر دارد.

مشخصات كليدي:
کتابي منحصر به فرد در زمينه ي تشخيص و درمان بيماري هاي پستان

 

 

مشخصات مؤلف / مترجم:
مريم ذاکري حميدي

دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت باروري

عضوهيات علمي دانشگاه آزاد تنکابن

خديجه حاتمي پور

کارشناس ارشد پرستاري

عضو هيات علمي دانشگاه ازاد تکابن