توضیحات

تست زیست شناسی دهم تجربی خیلی سبز

برای مشاهده قسمتی از کتاب روی عکس زیر کلیک کنید

کتاب زیست شناسی دهم تست خیلی سبز به منظور آموزش عمیق مفاهیم کتاب درسی، مشخص کردن بخش های مهم کتاب درسی، شفاف سازی ابهامات موجود در جملات و شکل های کتاب درسی و ارائه تست های متنوع از خیلی ساده تا خیلی سخت و ارائه نکات ترکیبی نوشته شده است که برای تمام دانش آموزان علوم تجربی به خصوص آنهایی که از سال دهم به فکر کنکور هستند و وقت به اندازه کافی دارند، سودمند می باشد. چیدمان فصل های نوشته شده منطبق با کتاب درسی می باشد و پیش نیاز مباحث مطرح شده در میان درسنامه های هر فصل به وفور گنجانده شده است، به گونه ای که در بسیاری از موارد خارج از کتاب و حوصله می باشد. لحن کتاب نظیر مابقی کتاب های این انتشارات عموماً صمیمی است، به خصوص در درسنامه ها. کتاب زیست شناسی دهم تست خیلی سبز دارای محتوای آموزشی زیاد و غنی می باشد. با توجه به اینکه مطالب خارج از کتاب درسی نیز به وفور به چشم می خورد، حجم مطالب زیاد شده که به ناچار با کوچک کردن فونت این موضوع تا حدی تصحیح شده است. در قسمت هایی از کتاب غلط املایی و یا مطالب مغایر با کتاب درسی دیده می شود که البته مطالب موجود در این کتاب صحیح است و متاسفانه کتاب درسی مطالب نادرستی را بیان کرده است ولی باید به این موضوع توجه کرد که مبنای سوالات کنکور کتاب درسی است نه کتاب های کمک آموزشی. بهترین زمان برای اینکه بتوان از درسنامه ها و تست های این کتاب بهره کامل برد همان سال دهم است، چون حجم مطالب آموزشی و تست های این کتاب زیاد است. اگر کنکوری هستید می توانید به عنوان تست های مکمل از این کتاب بهره ببرید.