توضیحات

تفسير ECG به روش سريع

 

آن چه در اين كتاب مي خوانيد

1- آناتومي قلب و عروق

2- الگوها و روش هاي اندازه گيري ريتم زمينه اي

3- ريتم هاي گره ي، دهليزي، جانكشال و بطني، و بلوك هاي Av

4 – تفسير ECG دوازده دهليزي

5- داروهاي ضد آريتمي، دفيبريلاسيون ، كارديوورشب، پيس ميكرها، و ICDها

مشخصات مؤلف / مترجم:
عليرضا خاتوني ، فاطمه دارابي

اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه