راهنمای والدین ریاضی اول دبستان مبتکران

Home راهنمای والدین ریاضی اول دبستان مبتکران

راهنمای والدین ریاضی اول دبستان مبتکران

راهنمای والدین ریاضی اول دبستان مبتکران

برای مشاهده قسمتی از کتاب روی عکس کلیک کنید.

شما به خوبی آگاهید که کتاب های درسی در کشور ما، تنها منبع اصلی و رسمی آموزش برای دانش آموزان است و تغییرات سریع و گسترده علوم، فنون، نیازهای دانش آموزان و جامعه باعث می شود تا این کتاب ها به طور مرتب در حال تغییر باشند. لکن عدم آگاهی شما خانواده های محترم با اهداف، محتوا، روش های تدریس و شیوه ی برگزاری آزمون کتاب های درسی باعث می شود تا شما نتوانید به خوبی با فرزندتان درباره کتاب ها گفت و گو کنید و از وضعیت تحصیلی او باخبر شوید و بتوانید به عنوان اولیای خانه نقش خود را در جهت هدایت تحصیلی فرزندتان ایفا نمایید. مجموعه کتاب های «همیار با معلم، همراه با خانواده» شما را در این زمینه یاری می کند. ویژه والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی در کودکان دبستانی با هدف هماهنگی میان معلم و والدین .

160000