راهنمای والدین فارسی اول ابتدایی مبتکران

Home راهنمای والدین فارسی اول ابتدایی مبتکران

راهنمای والدین فارسی اول ابتدایی مبتکران

راهنمای والدین فارسی اول ابتدایی مبتکران

برای مشاهده بخش هایی از کتاب روی عکس کلیک کنید

کتاب‌های درسی در کشور ما، تنها منبع اصلی و رسمی آموزش برای دانش‌آموزان است. اما از سوی دیگر تغییرات سریع و گسترده‌ی علوم، فنون، نیازهای دانش‌آموزان و جامعه باعث می‌شوند تا این کتاب‌ها به طور مرتب در حال تغییر باشند.

در این میان عدم آگاهی والدین محترم با اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و شیوه‌ی برگزاری آزمون برای کتاب‌های درسی باعث می‌شود تا آنان نتوانند به خوبی با فرزندان خود درباره کتاب‌ها گفت‌و‌گو کنند و از وضعیت تحصیلی او باخبر شده و بتوانند به عنوان اولیای خانه نقش خود را در جهت هدایت تحصیلی فرزندان ایفا نمایند.

مجموعه کتاب‌های «همیار با معلم، همراه با خانواده» در این زمینه یاریگرند. ویژگی اصلی این مجموعه کتاب‌ها شامل موارد زیر است:

ساده بودن خودآموز بودن مبتنی بر اطلاعات پایه مبتنی بر ساختار کتاب درسی اين كتاب با همكارى انتشارات شورا منتشر شده است.

140000